Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Ak ste sa rozhodli navštíviť a využívať webové stránky www.vuch.cz/magazin, prečítajte si prosím nasledujúce všeobecné podmienky, ktoré vám poskytnú informácie o tom, ako tieto stránky fungujú.

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.vuch.cz/magazin je spoločnosť Vuch s.r.o., so sídlom Tovární 1112 , PSČ 537 01, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C., vložka 36028, IČ: 04522150, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.vuch.cz/magazin, vrátane textu, dizajnu stránok, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Zisťovanie údajov

Osobné údaje sú vyžadované len v prípade, ak máte záujem o odber noviniek e-mailom. Jedná sa o Vaše meno a e-mailovú adresu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade predávané a nie sú ani využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje pri štandardnom prezeraní webu nie sú vyžadované. V našich server log files zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač. Ide o tieto údaje: typ/verzia prehliadača, používaný operačný systém, URL, predchádzajúce navštívené stránky, IP adresa hlavného počítača, čas dopytu na serveri. Pri ukladaní sa tieto údaje nespájajú s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú prepájané ani s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je mesiac po ukončení návštevy z našich stránok vymazaná.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú Vašim prehliadačom ukladané na Vašom počítači. Cookies umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač a napr. Vám našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene. Cookies nám umožňujú optimálne prispôsobiť našu internetovú ponuku Vašim potrebám. Na niekoľkých miestach používame tzv. session cookies. Tie sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané – slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku urobiť pre užívateľov ešte priateľskejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené pred prečítaním niekým tretím.

Zvoľte svoju krajinu