Vuch days
Vuch days

Vytvorili sme náš úplne prvý kalendár, ktorý je založený na maličkostiach. Charitatívny kalendár od Vuch ukazuje krásy farieb a detailov, a symbolizuje tak krásy maličkostí a drobných radostí v živote, na ktoré nie vlastnou vinou často zabúdame. Kúpou nášho kalendára prispeješ plnú čiastku na podporu Kliniky detskej hematológie a onkológie 2. LF UK a FN Motol v Prahe, ktorá sa venuje diferenciálnej diagnostike a komplexnej liečbe detí so zhubným nádorom, zhubným ochorením krvi a poruchou krvotvorby. Touto maličkosťou môžeš pomôcť aj ty.


Formát kalendára: 400x400mm
14 listov + zadný kartón, 4/0
Materiál predný a zadný list 250g KM, vnútorné listy 200g KM
Väzba TWIN

 Všetok výťažok z predaja kalendára pôjde na podporu Kliniky detskej hematológie a onkológie 2. LF UK a FN Motol v Prahe, ktorá sa venuje diferenciálnej diagnostike a komplexnej liečbe detí so zhubným nádorom, zhubným ochorením krvi a deťom s poruchou krvotvorby.

 

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU:

HRG TLAČIAREŇ, MARIE RENČOVÁ, DANIELA ZRŮSTOVÁ, BARBORA BEJROVÁ, MARTIN KŮS, ONDŘEJ HYRŠ, CELÝ TÍM VUCH